جستجو
جستجوی پرواز
ایرآسیا؛ بهترین خط هوایی اقتصادی دنیا برای سومین سال پیاپی

ایرآسیا مقام اول نظرسنجی SKYTRAX را که محصول خطوط هوایی و استانداردهای خدماتی و پروازی آنها را اندازه‌گیری می‌کند، کسب کرد.

ایرآسیا بزرگترین خریدار ایرباس AIRBUS

ایرآسیا بزرگترین مشتری هواپیماهای ایرباس خانواده A320 با سفارش ۳۷۵ فروند تاکنون می‌باشد که ۸۹ فروند آنها تحویل شده است.

طراحی و توسعه آگاه‌سیستم